Одоо хэрэгжиж буй төслүүд# Төслийн нэр Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр Байгууллагын төрөл Тусгай сангийн тухай хууль Зориулалт Эхэлсэн огноо Дуусах огноо Байршил Гэрээний дүн  
1 Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж ХААИС-ын Агробиологийн сургууль Төсөвт байгууллага 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2015-05-27 0000-00-00 Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 10000000 Дэлгэрэнгүй
2 Бумбатын булгийн эргийн хог хаягдлыг цэвэрлэх "Таван булаг рашаан" ТББ ТББ 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2015-06-26 0000-00-00 Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг 9315850 Дэлгэрэнгүй
3 Хустайн ходоодны рашааныг хашиж хамгаалах, тохижуулах "Баттод" ХХК ХХК 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2015-06-26 0000-00-00 Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 6928500 Дэлгэрэнгүй