Мэдээллийн сан# Төслийн нэр Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр Байгууллагын төрөл Тусгай сангийн тухай хууль Зориулалт Эхэлсэн огноо Дуусах огноо Байршил Гэрээний дүн  
1 Мод тарих, эко танхим байгуулах ШШГЕГ-ын хорих 411 ангийн харьяа 110-р тусгай сургууль Төсөвт байгууллага 12.2.1 Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх 2014-05-01 2014-12-01 Зайсан 5850000 Дэлгэрэнгүй
2 Чинван Ханддоржийн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах "Дэжидийн Пүрэвсүрэн" ТББ ТББ 12.2.1 Ой хамгаалах, ойжуулах, цэцэрлэгжүүлэлт (мод, бут, сөөг тарих) 2014-05-21 2014-08-12 Булган аймгийн Бугат сум 6400000 Дэлгэрэнгүй
3 Тул загасыг зориудын аргаар үржүүлэх "Гурван голын гүрц" ХХК ХХК 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2014-04-23 2014-11-23 Тэрэлж Туулын эх 9823750 Дэлгэрэнгүй
4 Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх сургалт зохион байгуулах "Цолмон мандал шим" ТББ ТББ 12.2.3 Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох 2014-09-10 2014-12-10 Төв, Сэлэнгэ аймаг 9852000 Дэлгэрэнгүй
5 Чоно харайхын голд хиймэл боргио үүсгэх "Монгол Алтайн Хадран" ТББ ТББ 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2014-05-08 2014-12-08 Ховд аймаг 8435800 Дэлгэрэнгүй
6 Монголчуудын байгаль хамгаалах "Өв соёл уламжлал ба орчин үе" Эрдэм шинжилгээний хурал "Алтайн өв соёлыг хамгаалах төв" ТББ ТББ 12.2.3 Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох 2014-06-03 2014-07-03 Улаанбаатар 9595000 Дэлгэрэнгүй
7 Туул тосгонд мод тарих, хашаажуулах "Монголчуудын ногоон хөгжлийн зуун" ТББ ТББ 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2014-09-23 2014-10-23 ХУД-Туул тосгон 6760000 Дэлгэрэнгүй
8 Чацаргана тариалах "Ногоон сувд Баянхонгор" ТББ ТББ 12.2.1 Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх 2014-05-06 2014-11-06 Баянхонгор аймаг 6850000 Дэлгэрэнгүй
9 Төв аймгийн Угтаалцайдам мод тарих "Алтан өвөр" ХХК ХХК 12.2.1 Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх 2014-05-19 2014-11-19 Төв аймгийн Угтаалцайдам 6000000 Дэлгэрэнгүй
10 Бурхан Халдун уулын босго давааг тохижуулах "Зөв Дизайн" ХХК ХХК 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2014-05-26 2014-06-26 Хэнтий аймаг Дадал сум 6000000 Дэлгэрэнгүй
11 Булгийн эхийг тохижуулах сургалт "Энх сайн үйлс" ТББ ТББ 12.2.3 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2014-09-12 2014-11-12 Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сум 10000000 Дэлгэрэнгүй
12 Хийморийн овооны эргэн тойрон 10 га-г цэвэрлэх, Ойжуулах "Дагшин байгалийн андууд" ТББ ТББ 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2014-04-16 2014-08-17 Богд уул 7200000 Дэлгэрэнгүй
13 Цөлжилтийг бууруулах зорилгоор мод тарих "Байгальд ээлтэй хөгжил" ТББ ТББ 12.2.1 Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх 2015-05-28 2015-09-28 Төв аймгийн Эрдэнэ сум 24945000 Дэлгэрэнгүй
14 Жимс, жимсний мод тарих "Эколайн" ХХК ХХК 12.2.1 Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх 2015-05-26 2015-12-30 Төв аймгийн Аргалант сум 24150500 Дэлгэрэнгүй
15 Хээрийн бүсийн талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх "Марал ганга" ТББ ТББ 12.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 2015-05-26 2015-12-30 Төв аймгийн Архус 10000000 Дэлгэрэнгүй